Pierwsza Pomoc

Szkolenia z Pierwszej pomocy

 

Zagadnienia, które pojawią się na szkoleniu to m.in

 1. Ocena miejsca zdarzenia
 2. Środki ochrony osobistej
 3. Wstępna ocena poszkodowanego
 4. Wezwanie pomocy
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS)
 6. Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 7. Pozycja bezpieczna
 8. Zadławienie osoby dorosłej
 9. Krwotoki
 10. Wstrząs
 11. Uraz kręgosłupa
 12. Podstawowe wyposażenie apteczki i obsługa sprzętu
 13. Pozoracje

 

W zależności od państwa potrzeb program szkolenia może ulec modyfikacji. 

 

Mają państwo do dyspozycji szeroką gamę tematów. Oto niektóre z nich:

 1. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
 2. Zasady ewakuacji poszkodowanych i ich klasyfikacja pod względem pierwszeństwa udzielenia pomocy.
 3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci.
 4. Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci.
 5. Porażenie prądem, porażenie piorunem.
 6. Zatrucia.
 7. Zawał mięśnia sercowego.
 8. Omdlenia.
 9. Postępowanie w przypadku ataku padaczki.
 10. Poparzenia i odmrożenia.
 11. Pierwsza pomoc w trudnych warunkach(woda, góry, trudne warunki atmosferyczne).
 12. Udar mózgu.
 13. Postępowanie w przypadku wypadku komunikacyjnego.

 

Program szkolenia ustalamy indywidualnie, po uprzedniej konsultacji z klientem.

Dodatkowe informacje