Księgowość

Księgowość (Outsourcing księgowy)

   W ramach naszej firmy funkcjonuje dział księgowości zewnętrznej. Oferujemy Państwu usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

   Gwarantujemy, prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę w tym zakresie oraz doświadczonych księgowych.

 • pełny zakres usług księgowych (Księgi Rachunkowe, Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałty)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w urzędach skarbowych
 • wyprowadzanie zaległości
 • sporządzanie sprawozdań księgowych
 • sprawdzanie i uzupełnianie raportów kasowych
 • opracowanie i wdrożenie planu kont
 • sporządzanie sprawozdań księgowych do GUS
 • sporządzanie okresowych raportów według wzorów i potrzeb Klienta
 • weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg przez osoby / firmy trzecie, identyfikacja i weryfikacja błędów
 • przygotowywanie dokumentacji do kontroli

 

 

Dodatkowe informacje