Usługi PPOŻ

W ramach tej usługi oferujemy Państwu:

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109, poz. 719.
 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • organizowanie i prowadzenie próbnych ewakuacji
 • wykonywanie okresowych przeglądów, legalizacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego
 • przeprowadzenie badania ciśnienia i wydajności hydrantów, oraz prób ciśnieniowych węży hydrantowych
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
       - instrukcje przeciwpożarowe
       - wykazy telefonów alarmowych
       -
  znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
       -
  znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
       -
  pożarnicze tablice informacyjne
       -
  podręczny sprzęt gaśniczy.
 • udzielanie porad i opiniowanie wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.

Dodatkowe informacje